CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

La contaminació a Manlleu aquest 2022 ha superat el límit establert per la Unió Europea de PM10 (partícules sólides o líquides disperses a l'atmosfera), en tres dies (28 dels 25 dies contemplats per any!) La combustió de biomassa per a calefacció i ús agràri combinat amb una situació anticiclónica, ha provocat que el fum que se'n desprèn, topi amb la capa càlida de l'atmòsfera, que a causa de la inversió tèrmica, fa de pantalla, i queda estancat arran de terra L'elevada producció de purins deguts a la ramaderia intensiva agreuja aquest problema