CÀNCER DE MAMA (19 Octubre)

CÀNCER DE MAMA (19 Octubre)

Tumor maligne que s’inicia en el teixit de la glàndula mamària, és un excés de cèl·lules que poden envair teixits propers o bé disseminar-se, via sanguínia o limfàtica  per altres parts del cos, el que s'anomena metàstasi. Es el càncer més freqüent de les dones a Catalunya. No acostuma a donar molèsties en les fases inicials, en fases més avançades, el tumor acostuma a ser clarament palpable i, fins i tot, els ganglis de les aixelles poden haver augmentat de mida. Hi influeixen hàbits personals, que podem canviar (sobrepès, obesitat després de la menopausa, poc exercici físic, consum d’alcohol), i característiques biològiques, que no es podem canviar (edat, predisposició genètica). La detecció precoç, cribratge, permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no es pot notar ni produeix molèsties, i quan la possibilitat de curació és més alta. A Catalunya, el Programa de detecció precoç del càncer de mama invita a totes les dones de 50 a 69 anys a la realització d'una mamografia (radiografia de les mames) cada dos anys. La mamografia permet detectar precoçment un càncer existent però no evita que una dona pugui tenir un càncer de mama.