ABSTINÈNCIA DROGUES "IL.LEGALS"

ABSTINÈNCIA DROGUES "IL.LEGALS"

La síndrome d'abstinència és quan una persona addicte a qualsevol substància nociva per a la salut, deixa de consumir-la i li provoca un conjunt de reaccions, físiques i/o mentals tals com, desig irrefrenable de tornar a consumir, respiració agitada, dificultat de concentració, badalls, flux nasal, sudoració, llagrimeig, sensació d'alerta, hiperactivitat, febre, augment del ritme cardíac, pupil·les dilatades, dolor muscular, pèrdua de gana, dolor abdominal, diarrea, debilitat, malestar general, tremolors, depressió, deshidratació, insomni, deliri. al·lucinacions, cansament, somnolència, inquietud, nerviosisme,  irritabilitat...Parlem indistintament de narcòtics, ansiolítics, amfetamines, les "il.legals" o les que necessiten de prescripció mèdica i el pacient n'acaba abusant i li creen dependència. Cal ajuda d'especialistes que estableixin la teràpia adequada, el suport psíquic necessari i informin en tot moment el pacient de les diferents fases del procés i dels símptomes que pot experimentar, és fonamental l'ajuda familiar o social. 
A Osona disposem del CADO (centre de dia), amb servei PIX (programa d'intercanvi de xeringues), atenció sanitària i social, calor i cafè.
Carrer Josep Maria Selva, 2
Teléfon. 93 889 50 59
osonament@osonament.cat
08500 Vic