VOLUNTARIAT ESTIU 2023

VOLUNTARIAT ESTIU 2023

La Fundació Doctor Trueta compta amb el Servei de Voluntariat Terapèutic El Merma, recurs idoni per dur a terme un treball d’inserció i de lluita contra l’estigmatització i l’exclusió de persones amb trastorn de salut mental greu, l’accés de les persones amb problemes de salut mental a una activitat laboral del tipus que ofereix el SVT El Merma és un estímul per sortir de casa, per relacionar-se amb altres persones, per millorar l’autoestima, per alleujar el conflicte familiar i, en definitiva, per incidir positivament en l’estabilitat i en la millora de la salut de les persones que pateixen aquest tipus de malalties. L’activitat laboral és un complement terapèutic essencial del tractament psiquiàtric i farmacològic que segueixen, per a la majoria d'elles, el treball significa una font d’ingressos i és una raó primordial per treballar, però no és l’única funció associada al treball, ja que aquest també comporta altres beneficis com per exemple, millora de l'activitat física i mental, és una oportunitat per establir noves coneixences, permet fer amistats i potenciar l’autoestima. Al Servei de Voluntariat Terapèutic les persones tenen accés a l’adquisició i millora d’hàbits laborals i competències professionals necessàries, la millora de les seves habilitats personals i socials, acompanyament de les persones i les famílies amb el suport de professionals de la Teràpia Ocupacional, coordinació amb els serveis de salut mental de la comarca d’Osona.
T'imagines tanta empenta en un país tant petit?, anima't a donar-los un cop de mà.
Més informació aquí