CONDICIONS DE COMPRA

El convidem a revisar les condicions generals de compra que regulen l'oferta i la compra de productes de MATARÓ MARTA (d’ara endavant FARMÀCIA MARTA) a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web www.farmaciamarta.cat.

 

En utilitzar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions pel que li recomanem que les llegeixi detingudament. Si vostè no està d'acord amb elles haurà d'abandonar el lloc web.

 

  1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de compra són d'aplicació per a totes les vendes d'articles de FARMÀCIA MARTA, que hagin estat realitzades a través del lloc web www.farmaciamarta.cat (en endavant "lloc web").

En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Les comandes només podran realitzar-se per adquirir mercaderies sense ànim de revenda. Està totalment prohibida qualsevol revenda o distribució dels productes adquirits a través d’aquest lloc web.

Farmàcia Marta no es fa responsable per un mal ús dels productes adquirits i els danys que se'n puguin ocasionar Aconsellem sempre llegir les instruccions d'ús contingudes en cada producte i en cas de dubte sempre ha de consultar a la seva farmàcia de confiança.

A través de la nostra web pot accedir mitjançant enllaços a altres webs, sempre relacionades amb els productes i la informació continguda a Farmàcia Marta, però no assumim cap responsabilitat de les informacions que puguin contenir aquestes webs i de l’ús que en puguin fer els usuaris.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes fraudulentes, falses o especulatives així com aquells que hagin estat sol·licitades per un client amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en comandes anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està realitzant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions de compra així com l'avís legal en qualsevol moment. Vostè podrà consultar i imprimir la versió actualitzada de tots dos textos prement els vincles "Condicions de Compra" i "Avís Legal".

 

 

1.1.        Normativa d’aplicació

Les presents Condicions Generals de la Contractació, es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent Normativa:

1.   Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“TRLGDCU”)

2.   Llei Orgànica 34/2002,de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (“LSSICE”)

3. El Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (“RGPD”)

4. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”).

 

D’acord a la LSSICE, es manifesta que les comandes o adquisicions realitzades per via electrònica produiran els efectes estipulats a l’article 23 de l’esmentada norma. Igualment, des del moment en que es confirmi la comanda o adquisició d’algun dels productes objecte de comercialització i compravenda, l’entitat queda autoritzada expressament als efectes de l’estipulat a l’article 21 de la mateixa.

 

 

1.2.         Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta que cap transmissió de dades a través d'Internet pot garantir-se com a segura davant d'accessos no autoritzats i no ens podrem fer responsables de qualsevol error de seguretat llevat que es degui a alguna negligència nostra.

Així mateix vostè haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya i notificar immediatament la pèrdua,  sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d'usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

 

  1. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES


Tots els productes que s'ofereixen en aquest lloc web són venuts directament per MATARÓ EDMUNDO, MARTA (d’ara endavant FARMÀCIA MARTA)  amb CIF 77.113.443-D i domicili a Avinguda de Roma 100-102 baixos, 08560 Manlleu (Barcelona).

 

2.1.        Usuaris i usuaris registrats

Durant la navegació pel lloc web www.farmaciamarta.cat vostè adquireix la condició d’USUARI.

Tant la visita com la utilització i/o adquisició de qualsevol dels productes del lloc web, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap tipus, a totes i cadascuna de les clàusules de les Condicions Generals, així com a les Condicions Particulars que, en cada cas, regeixin l’adquisició.

Al donar-se d’alta a www.farmaciamarta.cat vostè adquireix la condició d’USUARI REGISTRAT (o CLIENT), tenint accés a l’apartat “El Meu Compte” i podent realitzar comandes via online així com consultar les comandes antigues.

L’USUARI respondrà de la veracitat i exactitud de les dades facilitades (nom i cognoms, data naixement, e-mail, adreça, telèfon de contacte i fax). En els casos i respecte de les dades en les que així s’indiqui expressament a l’USUARI, la manca de complementació de les mateixes per la seva part o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que FARMÀCIA MARTA pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

 

 

2.2.        Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d'existència o de la no disponibilitat dels productes.


Consulteu la selecció d'articles disponibles per a la venda a través del lloc web, ja que no tots els articles que oferim a les nostres botigues o que puguin aparèixer en els catàlegs, llocs web o un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda.


Si un producte no estigués disponible un cop realitzada la comanda, se l'informaria al més aviat possible per correu electrònic o per telèfon i la compra quedaria anul·lada totalment o parcialment.


Davant de qualsevol dubte, recomanem posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client.

 

2.3.        Informació sobre els productes

FARMÀCIA MARTA  prestarà informació relativa a les característiques essencials dels productes o en facilitarà la seva consulta a través d’un enllaç a la pròpia pàgina web del fabricant/distribuïdor. Així mateix inclourà una fotografia que il·lustri els productes comercialitzats.

El CLIENT es compromet a respectar totes les recomanacions dels fabricants dels productes subministrats per FARMÀCIA MARTA.

FARMÀCIA MARTA no es farà responsable en cap cas de l’ús negligent i/o contrari a les indicacions facilitades, tant pels fabricants del productes subministrats, com pel propi lloc web.

PRODUCTES PIERRE- FABRE
Per conveni amb aquest Laboratori, us imformem que;
 

  • Els productes Pierre Fabre només es venen als països de l'EEE **
  • El Distribuïdor Autoritzat prohibeix en particular tot lliurament a direcció alguna situada fora de l'EEE

La venda de productes Pierre-Fabre es limita a un màxim de 6 unitats per comanda

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar directament a
PIERRE FABRE IBERICA, S.A.
http://www.pierre-fabre.es

 

2.4.        Formalització de comandes on-line

A fi de realitzar una comanda via online és necessari que l’USUARI es connecti a www.farmaciamarta.cat. Per a procedir a la compra dels productes, l’USUARI haurà d’afegir els productes a la “Cistella de la Compra” indicant la quantitat desitjada. Abans de confirmar la comanda, caldrà que l’USUARI s’identifiqui accedint al seu “Compte” particular o bé donant-se d’alta com a USUARI REGISTRAT o CLIENT nou.

La validació de la comanda per part del CLIENT suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes Condicions Generals de la Contractació com a part de la celebració del contracte. Exceptuant prova en contra, les dades registrades al lloc web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre FARMÀCIA MARTA i els Usuaris. FARMÀCIA MARTA  arxivarà el document electrònic en que es formalitzi el contracte (la COMANDA) i aquest serà accessible a través de les dades del CLIENT.

Una vegada finalitzada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, FARMÀCIA MARTA enviarà  per e-mail la confirmació de recepció de la comanda, d’acord a l’estipulat a l’article 28 de la LSSICE. Si el CLIENT no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació de les mateixes o l’anul·lació del contracte. 

2.5.        Mesures COVID-19

Farmàcia Marta es compromet a respectar, en tot moment, les normes higienico-sanitàries en relació a la COVID-19, vigents segons la legislació actual, durant tot el procés de preparació i gestió de la comanda

2.6.        Moneda, impost i preu

D'acord amb la legislació vigent, tota compra realitzada en el nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.


Tots els preus es mostren en euros i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (IVA i els altres impostos que pogués correspondre) despeses d'enviament a part.

  No obstant, FARMÀCIA MARTA es reserva el dret de modificar-los en qualsevol moment. No obstant, es comprometen a aplicar les tarifes en vigor indicades en el lloc web en el moment de la realització de la comanda. Els preus són vàlids en el moment en que són publicats.

 

 

2.7.        Formes de pagament i seguretat

Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes de les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

 El pagament es pot fer amb targeta de crèdit o bé per transferència

 Targetes de crèdit:. Quan realitzi una comanda, per tal de poder fer efectiu el pagament, ha d'introduir les dades de la seva targeta de crèdit, nom del titular, número de targeta, data de caducitat i codi de validació, les quals es redireccionaràn a banc/Caixa i un cop validat el pagament, el banc/Caixa ens enviarà un comprovant i Farmàcia Marta l'hi farà la confirmació de la comanda. 


Per la seva seguretat Farmàcia Marta no fa cap us de les dades bancaries de la seva targeta Aquestes pesen directament al banc/Caixa que realitza la transacció sense que nosaltres hi tinguem accés en cap moment. 

Transferència a compte corrent virtual: Imformació disponible al efectuar la compra

 

2.8.        Lliuraments: tipus, terminis i tarifes

El termini d'entrega de les nostres comandes és de 48-72 hores per Catalunya, Illes Balears i Península Iberica, sempre i quan la comanda es realitzi abans de les 17 hores. Les comandes fetes desprès d'aquesta hora ja comptabilitzen per l'endemà (servei no operatiu els caps de setmana, dies festius i períodes de vacances a Farmàcia Marta).

 

Si en el moment de la comanda no disposem del producte sol·licitat, ens posarem en contacte amb el client el qual podrà optar per anul·lar la comanda o acceptar un retràs en l'entrega sense cap dret a reclamació a Farmàcia Marta.

 

Catalunya: Termini entrega 48-72 hores (dies laborables) Ports 4,50 €. Ports entrega gratuïts a partir de 80 € de comanda 


Illes Balears: Termini entrega 48-72 hores (dies laborables) Ports 10 € Ports entrega gratuïts a partir de 80 € de comanda


Andorra: Termini entrega 48-72 hores (dies laborables) Ports 15 € Ports entrega gratuïts a partir de 80 € de comanda


España: Termini entrega 48-72 hores (dies laborables) Ports 4,80 € Ports entrega gratuïts a partir de 80 € de comanda


Islas Canarias: Termini entrega 48-72 hores (dies laborables) Ports 15 € Ports entrega gratuïts a partir de 80 € de comanda


Ceuta, Gibraltar i Melilla: termini entrega 48-72 hores (dies laborables) Ports 22,70 € Ports entrega gratuïts a partir de 80 € de comanda


Portugal: termini entrega 48-72 hores (dies laborables) Ports 10 € Ports entrega gratuïts a partir de 80 € de comanda


Europa comunitària, Europa no comunitària i resta del món preguem us poseu en contacte amb Farmàcia Marta via;      

e-mail: farmacia@farmaciamarta.cat 

telèfon: 93-8506914 
i us informarem sense cap compromís de les tarifes I termini d'entrega. 

Tingueu present que hi ha països amb taxes d’aduana que varien contínuament per tant en el cas que s'hagin d'aplicar aquestes taxes, sempre us n' informarem abans de tramitar la comanda.


Quan vostè realitzi una compra via internet a Farmàcia Marta, ha de rebre un e-mail de confirmació de la comanda dintre les 24 hores següents. En cas contrari, l'hi preguem es posi en contacte amb Farmàcia Marta per tal que puguem resoldre la incidència en el mínim de temps possible.


Aquest termini pot augmentar en períodes de rebaixes, campanyes de Nadal o en el cas de gestions duaneres i altres circumstàncies derivades de (a títol informatiu únicament) la distància geogràfica, condicions climatològiques, guerres, vagues, qualsevol forma d'intervenció governamental, incompliments dels nostres proveïdors, etc. així com qualsevol altra imputable a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte. No ens fem responsables dels possibles retards que puguin originar-se per qualsevol dels motius esmentats anteriorment.

Si, en el moment del lliurament l'embalatge de la comanda està danyat, haurà d'obrir el paquet en presència de l'operador logístic per verificar l'estat dels articles. Si s'observen danys els haurà de detallar a l'albarà de lliurament i posar-se en contacte. Repararem o substituirem sense cap cost per a vostè tots aquells articles que hagin estat danyats o perduts durant el transport, sempre i quan, ens notifiqui aquesta incidència el més aviat possible.

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i per tant, tots els danys que puguin originar seran de la seva responsabilitat.

 

2.9.  Política de devolució, desistiment, canvi i reemborsament

Pot realitzar la devolució de la seva comanda en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda.


Per iniciar el tràmit de devolució de la comanda haurà d'enviar un correu electrònic a farmacia@farmaciamarta.cat indicant el número de comanda i el producte a retornar. Li respondrem per correu electrònic dins dels següents 3 dies hàbils, amb les instruccions per formalitzar la devolució.


Les despeses d'enviament de la devolució seran a càrrec del client que serà el responsable que la devolució s'efectuï correctament amb l'agència de transport que desitgi.


MOLT IMPORTANT: Conserva el comprovant d'enviament, ja que en cas d'incidència amb el mateix, servirà de comprovant davant de possibles reclamacions. FARMÀCIA MARTA no es fa responsable de la devolució.

Deret de desistiment

Per exercir el dret de desistiment, el client disposa d'un termini de 14 dies naturals a comptar de la data de recepció de la comanda. Per fer efectiu el desistiment haurà de notificar-ho a FARMÀCIA MARTA enviant un correu electrònic a farmacia@farmaciamarta.cat.

Per complir el termini n'hi ha prou amb la comunicació per la seva part d'aquest dret abans que venci el termini per correu electrònic.


Aquest dret és limitat i no inclou la possibilitat de desistir en les situacions següents:

- Els béns que hagin estat usats o danyats.

- Els béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

- Els béns confeccionats conforme les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

- Els béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

 

Només s'admetrà la devolució d'aquells productes que es trobin en perfectes condicions i s'han de tornar correctament protegits, en el seu embalatge d'origen, en perfecte estat, sense desprecintar, sense signes que hagin estat oberts, amb tots els accessoris i la factura.


Un cop rebuts els productes, si fos detectat qualsevol tipus de manipulació, desperfecte o signe que fes suposar que el producte hagi estat obert, modificat, alterat o hi hagi risc d'això, el producte en qüestió serà retornat immediatament al client mitjançant l’enviament postal contra reemborsament, assumint l'usuari les despeses d'enviament.


El dret de desistiment requereix que l'usuari remeti el producte tal com va ser rebut, sense utilitzar i amb el seu embalatge original, de tal manera que no sigui possible el seu deteriorament durant el transport, assumint el client els possibles danys durant el mateix i les responsabilitats derivades.

 

Un cop examinats i verificats els articles, FARMÀCIA MARTA procedirà a la devolució de l'import de la mateixa forma que va realitzar el pagament en un termini no superior a 14 dies a partir de la data de recepció dels productes.

 

Les devolucions seran tramitades en dies laborals, de dilluns a divendres. Les devolucions realitzades en festius nacionals, autonòmics i locals es gestionaran l'endemà del festiu en qüestió.    

  1. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d'aquestes condicions de serveis fóra contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei.

 

  1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

FARMÀCIA MARTA es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors. 

Aquests canvis han de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.

 

Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, s'han de deixar d'utilitzar els serveis web.


En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència.

 

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està situat i és operador d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.


En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d'Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l'acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d'existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se per mitjans electrònics o informàtics habituals.