Control Glucèmia

Coneix els valors de Glucosa en sang amb una petita punció Per realitzar aquesta prova cal que vingueu en dejú a la farmàcia