Formulació Magistral  
Fórmules magistrals i preparats oficinals,segons la normativa actual