Homeopatia
És un mètode terapèutic que es  basa en la Llei de la Semblança (similla similibum curantur) i en administrar petites dosis d'informació obtinguda de substàncies medicamentoses per activar les pròpies defenses del nostre organisme i arribar suaument a la millora o curació de les malalties. És a dir que podríem definir com una terapèutica REACTIVA, a diferència de la farmacologia convencional, la tendència és coercitiva o supresivos (supressió de símptomes).