SPDLes sigles SPD fan referencia a: Sistema Personalitzat de Dosificació. la seva funció és facilitar la presa de medicaments a totes aquelles persones polimedicades i sense familiars que els puguin atendre.Sota la supervisió del metge de capçalera, setmanalmemt es preparen uns blisters amb tota la medicació, indicant com i quan s'ha de pendre juntament amb les caracteristiques visuals de cada un, per fer-los fàcilment reconeixibles.Per les persones polimedicades que comptin amb suport familiar, els proposem pastillers de diferents formes i preus per tal de facilitar-los la feina